Phải có những toan tính lạnh lùng để có được câu chuyện trước nhất

10 8 / 2023
Đăng bởi: lovebird21c

Phải có những toan tính lạnh lùng để có được câu chuyện trước nhất

nguồn: New York Times,

biên dịch: Takya Đỗ,

It Took Cold Calculations to Get the Story First

 

Phải có những toan tính lạnh lùng để có được câu chuyện trước nhất

 

 


 

“Battle of Ink and Ice” revives the headline-grabbing debate over which explorer reached the North Pole soonest — and which newspaper broke the news.

 

“Battle of Ink and Ice” (“Cuộc chiến bút mực và băng giá”) làm sống lại cuộc tranh luận giật tít trên báo chí về việc nhà thám hiểm nào đặt chân lên Bắc Cực sớm nhất – và tờ báo nào đưa tin sớm nhất.

 

 

 

It began with a cable.

 

Cuộc chiến mở màn bằng một bức điện tín.

 

 

 

“REACHED NORTH POLE,” the American explorer Frederick Cook wired on Sept. 1, 1909, to James Gorden Bennett Jr., the Paris-based publisher of The New York Herald, which teed up Cook’s 2,000-word “EXCLUSIVE ACCOUNT” of his discovery.

 

“ĐÃ ĐẶT CHÂN LÊN BẮC CỰC” – nhà thám hiểm người Mỹ Frederick Cook đánh bức điện với nội dung như vậy ngày 1/9/1909 cho James Gordon Bennett Jr., chủ báo của tờ The New York Herald trụ sở đặt tại Paris, tờ báo đã chuẩn bị đưa “CÂU CHUYỆN ĐỘC QUYỀN” dài 2.000 từ của Cook về cuộc khám phá của ông.

 

 

 

Days later, a telegram to news agencies rained on Cook’s parade.

 

Ít hôm sau, một bức điện tín gửi tới các hãng thông tấn đã khiến niềm vui chiến thắng của Cook tan thành mây khói.

 

 

 

“Stars and Stripes Nailed to the Pole,” declared the rival explorer Robert Peary, who had hitched his star to The New York Times, then owned by Adolph Ochs.

 

“Quốc kỳ Mỹ đã được cắm trên Bắc Cực” là tuyên bố của nhà thám hiểm đối thủ Robert Peary, người nổi tiếng nhờ hợp tác với tờ The New York Times mà thời đó thuộc sở hữu của Adolph Ochs.

 

 

 

“We are the exclusive publishers of Peary’s story,” Ochs gushed to his wife.

 

“Chúng ta là nhà xuất bản độc quyền câu chuyện của Peary”, Ochs sung sướng thổ lộ với vợ.

 

 

 

“Every newspaper in New York is in a panic about our stupendous scoop.”

 

“Mọi tờ báo ở New York đều phát hoảng lên vì tin nóng cực kỳ ấn tượng của chúng ta.”

 

 

 

These opposing claims from more than a century ago come roaring back to life in Darrell Hartman’s “Battle of Ink and Ice,” a tale of polar adventure and newspaper warfare that will interest readers of Hampton Sides and Gay Talese alike.

 

Những tuyên bố đối nghịch này từ hơn một thế kỷ trước lại một lần nữa vang dội trong cuốn “Battle of Ink and Ice” của Darrell Hartman, câu chuyện về chuyến phiêu lưu vùng cực và cuộc chiến trên báo chí sẽ lôi cuốn cả độc giả của Hampton Sides và Gay Talese.

 

 

 

(Think “In the Kingdom of Ice” meets “The Kingdom and the Power.”)

 

(Nghĩ mà xem, “In the Kingdom of Ice” (“Trong Vương quốc Băng giá”) đụng độ “The Kingdom and the Power” (“Vương quốc và Quyền lực.”))

 

 

 

Diligently researched and crafted in prose that rarely turns purple, “Battle of Ink and Ice” reads more like a literary history than a suspenseful page-turner.

 

Được dày công nghiên cứu và sáng tác bằng thứ văn xuôi hiếm khi chuyển giọng hoa mỹ, “Battle of Ink and Ice” giống như cuốn văn học sử hơn là cuốn sách ly kỳ hồi hộp khiến ta háo hức lật từng trang.

 

 

 

It covers a wide berth: the history of polar disasters; the rise of popular journalism; the advent of transcontinental telecommunications; the finding in 1872 of one Dr. Livingstone, famously tracked down by a Herald correspondent in the wilds of what is now Tanzania.

 

Nó bao hàm một phạm vi rộng: lịch sử những thảm họa vùng cực; sự nổi lên của báo chí đại chúng; sự ra đời của viễn thông xuyên lục địa; khám phá năm 1872 của Tiến sĩ Livingstone, nổi tiếng vì được phóng viên tờ Herald lần theo dấu vết trong những vùng hoang dã mà ngày nay thuộc Tanzania.

 

 

 

But at the heart of the book lies a juicy yarn about two towering egos and their race to the ends of the earth.

 

Nhưng cốt lõi của cuốn sách là câu chuyện dài thú vị về hai cái tôi cao ngất và cuộc đua của họ đến cùng trời cuối đất.

 

 

 

Cook, a physician before he began pursuing his own daredevil exploits, had made his name saving lives on the ill-fated Belgica expedition to Antarctica a decade earlier.

 

Là bác sĩ trước khi bắt đầu theo đuổi những chuyến mạo hiểm táo bạo, Cook trở nên nổi tiếng khi cứu sống nhiều người trong đoàn thám hiểm vận rủi Belgica đi Nam Cực một thập kỷ trước đó.

 

 

 

He had also been a surgeon on an expedition helmed by Peary, an inveterate adventurer who began his career in the U.S. Navy.

 

Ông cũng từng là bác sĩ phẫu thuật trong chuyến thám hiểm do Peary, nhà thám hiểm tài ba khởi đầu sự nghiệp của mình trong Hải quân Mỹ, dẫn dắt.

 

 

 

Now the two men had become bitter adversaries, thrust into an international scandal.

 

Giờ đây, hai con người này trở thành những đối thủ sống mái, bị đẩy vào một vụ tai tiếng trên trường quốc tế.

 

 

 

New York’s circulation-hungry broadsheets feasted on the great North Pole Controversy of 1909.

 

Những tờ báo khổ lớn của New York đang đói về lượng phát hành đã no nê yến tiệc bằng Cuộc Đại Bút chiến Bắc Cực năm 1909.

 

 

 

Cook had the backing of Bennett’s Herald, a groundbreaking “penny paper” that helped open the floodgates of mass readership when Bennett’s father founded it in 1835.

 

Cook có sự hậu thuẫn từ tờ The Herald của Bennett, “tờ báo lá cải” tiên phong giúp mở ra những cánh cửa đến với độc giả đại chúng khi cha của Bennett sáng lập tờ báo này năm 1835.

 

 

 

By the turn of the century, Hartman notes, The Herald was the most profitable newspaper in America, helping to subsidize its expatriate owner’s extravagant lifestyle:

 

Như Hartman viết, vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, The Herald là tờ báo có lợi nhuận cao nhất ở Mỹ, giúp bao cấp cho lối sống xa hoa của chủ tờ báo là người nước ngoài:

 

 

 

$625,000 superyacht, Stanford White-designed business headquarters, opulent properties from New York and Newport to Versailles and the Champs-Élysées.

 

chiếc siêu du thuyền trị giá 625.000 USD, những trụ sở kinh doanh do Stanford White thiết kế, những cơ ngơi đắt tiền sang trọng từ New York và Newport đến Versailles và Champs-Élysées.

 

 

 

The Herald championed polar exploration more enthusiastically than any other American newspaper.

 

Tờ The Herald ủng hộ cuộc khám phá Bắc cực nhiệt tình hơn bất kỳ tờ báo nào khác của Mỹ.

 

 

 

It had previously purchased the rights to Peary’s expeditions, but this time it placed its money on Cook.

 

Trước đây tờ báo này đã mua bản quyền các chuyến thám hiểm của Peary, nhưng lần này nó đặt cược vào Cook.

 

 

 

Peary, short of money and missing eight toes from a bout of frostbite several years earlier, struck a deal with The Times, where Ochs — a transplant from Tennessee who had elbowed his way into the cutthroat New York news market in 1896 — had established himself as a formidable rival to Bennett: self-made journeyman versus gilded scion.

 

Peary, vốn đang thiếu tiền và đã mất tám ngón chân sau đợt bị tổn thương do bỏng lạnh vài năm trước đó, đã ký thỏa thuận với tờ The Times, nơi Ochs – người từ Tennessee di cư đến chen chân vào thị trường tin tức cạnh tranh khốc liệt ở New York năm 1896 – tự đặt mình vào địa vị đối thủ đáng gờm của Bennett: tay thợ lành nghề tự mình ăn nên làm ra đối lại với kẻ cành vàng lá ngọc.

 

 

 

Cook didn’t wait for an official judgment from the scientific authorities to celebrate.

 

Cook chẳng chờ đợi phán quyết chính thức từ các chuyên gia khoa học để ăn mừng.

 

 

 

Instead, capitalizing on the attendant media frenzy, he embarked on a lecture tour to supplement the $30,000 he had received for his exclusive Herald series.

 

 Thay vào đó, lợi dụng sự cuồng nhiệt của giới truyền thông tận tụy, ông khởi hành chuyến đi thuyết trình để kiếm thêm vào số tiền 30.000 USD mà ông đã nhận được từ loạt bài độc quyền cho tờ Herald.

 

 

 

Peary went on the offensive, according to Hartman, laundering scurrilous allegations against Cook through the pages of The Times, the most damaging of which arrived in an exposé accusing Cook of doctoring astronomical data.

 

Theo những gì Hartman viết, Peary đã ra đòn phủ đầu, thao túng những cáo buộc thô tục chống lại Cook thông qua những trang báo của tờ The Times, cáo buộc tai hại nhất trong số đó là từ bài báo buộc tội Cook sửa đổi dữ liệu thiên văn.

 

 

 

The Herald dutifully countered Peary’s propaganda — a bloody “war of words,” as The Nation put it, that also functioned as a sort of proxy battle between Ochs and Bennett.

 

Tờ The Herald phản bác tuyên truyền của Peary một cách đầy trách nhiệm – một “cuộc chiến ngôn từ” đẫm máu, như tờ The Nation nhận xét, mà cũng là một kiểu chiến tranh giành quyền lực giữa Ochs và Bennett.

 

 

 

None of it cast either explorer in a particularly flattering light.

 

Chẳng có gì trong cuộc chiến đó tạo được hình ảnh của một trong hai nhà thám hiểm ở góc độ đẹp nhất.

 

 

 

Cook appeared to be cashing in on an unproven victory, Peary had the air of a petulant child and their respective periodicals subjected themselves to well-earned backlash.

 

Cook có dáng vẻ đang kiếm chác được nhờ một chiến thắng chưa được chứng minh, Peary mang dáng vẻ một đứa trẻ xấu tính và báo chí xuất bản định kỳ của từng người bọn họ khiến họ phải hứng chịu phản ứng dữ dội một cách đích đáng.

 

 

 

Life magazine sneered, “The only thing at the North Pole that anyone wants is newspaper headlines.”

 

Tạp chí Life châm chọc: “Điều duy nhất ở Bắc Cực mà ai cũng muốn là những tít báo.”

 

 

 

The controversy reached a critical juncture when the National Geographic Society endorsed Peary’s claim — never mind his close association with the society, which convened a sympathetic panel to assess his evidence.

 

Cuộc bút chiến đến hồi gay cấn khi Hiệp hội Địa lý Quốc gia xác nhận tuyên bố của Peary – chưa kể đến mối quan hệ thân thiết của ông  này với hiệp hội đó, cái hiệp hội đã triệu tập một hội đồng cùng đồng tình ủng hộ để đánh giá bằng chứng của ông.

 

 

 

But the book’s climax arrives when a group of scientists in Denmark render their judgment on Cook, forcing the narrative tension to a surprising finale.

 

Nhưng cuốn sách lên đến cao trào khi nhóm khoa học gia ở Đan Mạch đưa ra ý kiến đánh giá về Cook, đẩy câu chuyện căng thẳng đến kết thúc đầy bất ngờ.

 

 

 

I won’t spoil it for you here, but I will note that a cloud of skepticism hangs over both expeditions to this day.

 

Tôi sẽ không làm hỏng sự bất ngờ đó ở đây vì bạn, nhưng tôi muốn lưu ý rằng bóng đen hoài nghi bao phủ lên cả hai cuộc thám hiểm cho đến tận ngày nay.

 

 

 

(As for the competition between The Times and The Herald, well, the victor is pretty obvious.)

 

(Về phần cuộc cạnh tranh giữa The Times và The Herald, phải nói rằng, bên thắng trận khá là rõ ràng.)

 

 

 

Hartman, a freelance journalist who knows his way around an adventure article, paid his dues in the relevant archives and has a real knack for the material; he shares with his protagonists a membership in the New York-based Explorers Club, founded in 1904.

 

Hartman, nhà báo tự do rất am tường cách sử dụng một bài báo về chuyện phiêu lưu, phải nhọc công tìm kiếm trong những kho lưu trữ có liên quan và thực sự thông thạo về tư liệu đó; cũng như các nhân vật chính của mình, anh là thành viên của Câu lạc bộ Những người Khám phá được thành lập năm 1904 có trụ sở tại New York.

 

 

 

But his structural choices sometimes warrant a scratch of the head.

 

Song những lựa chọn cấu trúc của anh đôi khi khiến ta phải vò đầu bứt tóc.

 

 

 

Short chapters keep the story moving, but 52 is perhaps too many.

 

Những chương ngắn khiến câu chuyện trôi chảy, nhưng 52 chương có lẽ là quá nhiều.

 

 

 

Some chapters seem as if they end before they even lift off, pulling you out of a particular arc right as you’re being drawn in. Windy detours on the earlier combat between Joseph Pulitzer and William Randolph Hearst help set the stage for the coming Times-Herald showdown — as well as presaging the real-time 24/7 news cycle of today — but at times feel disconnected from the story at hand.

 

Một số chương có vẻ như kết thúc trước cả khi bắt đầu, kéo bạn ra khỏi một cung đường cụ thể đúng lúc bạn đang bị cuốn vào. Những đoạn lòng vòng tràng giang đại hải về trận chiến trước đó giữa Joseph Pulitzer và William Randolph Hearst giúp tạo tiền đề cho cuộc đấu cuối cùng giữa The Times và The Herald sắp tới – chúng cũng báo trước chu kỳ tin tức 24/7 theo thời gian thực ngày nay – nhưng đôi khi cho cảm giác không ăn nhập với câu chuyện sắp diễn ra.

 

 

 

Given how large Ochs looms in “Battle of Ink and Ice,” it’s a shame he didn’t endow the historical record with more of his thinking on the fiasco that “elevated The Times head and shoulders above its peers,” as Hartman writes.

 

Xét cái bóng của Ochs hiện ra to lớn đến thế trong “Battle of Ink and Ice”, thật đáng tiếc khi ông không tặng cho cuốn biên niên sử này nhiều suy nghĩ của mình hơn về sự thất bại đã “nâng The Times lên trên tầm những tờ báo tương đương với nó”, như Hartman viết.

 

 

 

He doesn’t let that stop Ochs from having the final word, which comes in a quote from the publisher’s last will and testament:

 

Anh không để điều đó ngăn cản Ochs nói lời cuối, được trích dẫn từ bản di chúc cuối cùng của ông chủ báo này:

 

 

 

“I trust its news columns may continue fairly to present, without recognizing friend or foe, the news of the day — ‘all the news that’s fit to print.’ ”

 

“Tôi tin rằng những mục tin tức của nó có thể tiếp tục cho ra mắt một cách công bằng những tin tức trong ngày, không phân biệt bạn hay thù – ‘mọi tin tức phù hợp với báo chí'."


BATTLE OF INK AND ICE: A Sensational Story of News Barons, North Pole Explorers, and the Making of Modern Media | By Darrell Hartman | Illustrated | 387 pp. | Viking | $30

#makevietnamreadagain, #mvra, #langdujourneyinlife,

Chia sẻ: