Săn đuổi kỷ lục thế giới, họ đã phải chịu đựng bão tố, cá mập và những con sóng dữ

22 7 / 2023
Đăng bởi: lovebird21c

Săn đuổi kỷ lục thế giới, họ đã phải chịu đựng bão tố, cá mập và những con sóng dữ

nguồn: New York Times,

biên dịch: Takya Đỗ,

Chasing a World Record, They Endured Storms, Sharks and Freak Waves

 

Săn đuổi kỷ lục thế giới, họ đã phải chịu đựng bão tố, cá mập và những con sóng dữ

 

 


 

In “Completely Mad,” James Hansen tells the stories of two men who in 1969 vied to be the first to row solo across the Atlantic Ocean.

 

Trong cuốn “Completely Mad” (“Điên cuồng tột đỉnh”) James Hansen kể chuyện hai người đàn ông hồi năm 1969 ganh đua trở thành người đầu tiên một mình chèo thuyền vượt Đại Tây Dương.

 

 

 

The day before the Apollo mission landed two men on the moon, a British man named John Fairfax waded into Hollywood Beach, Fla., greeted by masses of cheering fans, having been the first person to row solo across the Atlantic Ocean.

 

Ngày hôm trước khi phi hành đoàn tàu vũ trụ Apollo đưa hai người đổ bộ xuống mặt trăng, một người Anh tên là John Fairfax đã lội vào bãi biển Hollywood bang Florida và được đám đông những người hâm mộ hoan hô chào đón, anh là người đầu tiên chèo thuyền một mình vượt Đại Tây Dương.

 

 

 

Eight days later, another Briton, Tom McClean, pulled his dory up a deserted beach in Blacksod Bay, Ireland, having rowed solo across the Atlantic in the opposite direction.

 

Tám ngày sau, một người Anh khác là Tom McClean đã kéo chiếc thuyền dory của mình lên bãi biển hoang vắng ở Vịnh Blacksod, Ireland, anh đã chèo thuyền một mình qua Đại Tây Dương theo hướng ngược lại.

 

 

 

While Fairfax was acclaimed and feted, McClean walked to the closest pub, alone.

 

Trong khi Fairfax được tung hô và tôn vinh thì McClean đi bộ đến quán rượu gần nhất, một mình.

 

 

 

“Completely Mad” tells the story of these two men — one a flamboyant, attention-seeking playboy, the other a quiet and determined paratrooper — and their race to be the first to row solo across the Atlantic.

 

“Completely Mad” kể chuyện về hai con người này – một người phô trương, một tay chơi tìm kiếm sự chú ý, người kia là một lính dù trầm lặng và đầy quyết tâm – và cuộc chạy đua của họ để trở thành người đầu tiên một mình chèo thuyền vượt Đại Tây Dương.

 

 

 

The term “race” isn’t quite accurate, since only one man was actually racing.

 

Nói "cuộc đua" không hẳn là chính xác, vì chỉ có một người thực sự tham gia cuộc đua.

 

 

 

During his ordeal, Fairfax had no idea someone else was rowing across the Atlantic in the opposite direction, thousands of miles to the north.

 

Trong suốt thời gian trải nghiệm thử thách của mình, Fairfax không hay biết có ai đó khác cũng đang chèo thuyền qua Đại Tây Dương ở hướng ngược lại, hàng ngàn hải lý về phía bắc.

 

 

 

McClean, on the other hand, was acutely aware of his rival and brooded about him the whole way.

 

Trái lại, McClean biết rất rành rẽ về đối thủ của mình và bị ám ảnh về anh ta suốt chuyến hải hành này.

 

 

 

Their timing, however, was bad:

 

Tuy nhiên, họ tính toán không đúng thời điểm về đích:

 

 

 

Their triumphs were overshadowed by nonstop coverage of the moon landing.

 

Chiến thắng của họ bị lu mờ bởi báo chí không ngừng đưa tin về cuộc đổ bộ lên mặt trăng.

 

 

 

While celebrated in nautical circles, neither man became well known, nor have their stories been told together in a single book, until now.

 

Mặc dù được vinh danh trong giới đi biển với nhau, không ai trong hai người này trở nên nổi tiếng, cũng như những câu chuyện về họ không được kể trong cùng một cuốn sách mãi đến tận bây giờ.

 

 

 

John Fairfax, a self-described “horrible kid,” later smuggled guns, cigarettes and whiskey in the Caribbean and Central and South America; he spent a lot of time at the craps tables, slept with many women and lived life with a superabundance of self-regard.

 

John Fairfax, người tự miêu tả mình là “cậu bé tệ hại”, sau này buôn lậu súng, thuốc lá và rượu whisky ở vùng Caribe, Trung và Nam Mỹ; anh ta dành rất nhiều thời gian bên bàn xúc xắc, lang chạ với nhiều phụ nữ và sống cuộc sống quá đỗi vênh vang tự đắc.

 

 

 

McClean, who grew up in an orphanage, couldn’t have been more different.

 

McClean, người lớn lên trong trại trẻ mồ côi, khác với Fairfax đến mức không thể nào khác hơn được nữa.

 

 

 

“Thomas cannot read yet,” reported an orphanage evaluation, “and speaks little.

 

“Thomas còn chưa biết đọc,” đánh giá của trại trẻ mồ côi viết, “và rất ít nói.

 

 

 

… He is a healthy looking little fellow and a credit to the Bethany Home, Dublin.”

 

… Cậu là cậu trai nhỏ thó trông khỏe mạnh và là người đem vinh dự về cho Trại mồ côi Bethany  ở Dublin.

 

 

 

He left the orphanage at 15 and later enlisted in the British Army, spent six years as a paratrooper, then joined the Special Air Service, the British equivalent of the Navy SEALs.

 

Cậu rời trại mồ côi này năm 15 tuổi và sau đó gia nhập Quân đội Anh, trải qua sáu năm lính dù, sau đó gia nhập Lực lượng Hàng không Đặc nhiệm, một lực lượng của Anh tương đương với Lực lượng Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Mỹ [Navy SEAL].

 

 

 

Both men embarked on this “completely mad” scheme for the same reason: because it had never been done.

 

Cả hai người dấn thân vào kế hoạch “điên cuồng tột đỉnh” này vì cùng một lý do: nó chưa từng được thực hiện trước đó.

 

 

 

The Atlantic had been conquered with enormous difficulty by a double-rowing team, but for a single person it was believed to be impossible.

 

Đại Tây Dương đã bị một đội chèo thuyền đôi chinh phục với sự cam go khốc liệt, nhưng đối với một tay chèo duy nhất thì điều đó vẫn được coi là bất khả.

 

 

 

Fairfax chose a route from the Canary Islands to Florida, a distance of about 4,000 miles.

 

Fairfax chọn hải trình từ Quần đảo Canary đến Florida, khoảng cách khoảng 4.000 hải lý.

 

 

 

He hoped for help (which he didn’t get) from the usually reliable trade winds.

 

Anh hy vọng có được sự trợ giúp (mà anh đã không có được) từ những cơn gió mậu dịch thường là tín phong [tạm hiểu là gió thuận].

 

 

 

McClean went from St. John’s Harbour, Newfoundland, to Ireland.

 

McClean đi từ Cảng St. John ở Newfoundland đến Ireland.

 

 

 

This was a much shorter journey — 2,000 miles — but it involved icebergs, the frigid Labrador Current and violent North Atlantic storms.

 

Đây là hải trình ngắn hơn nhiều – chỉ 2.000 hải lý – nhưng nó lại thêm vào những tảng băng trôi, Dòng hải lưu Labrador lạnh buốt và những cơn bão hung dữ ở Bắc Đại Tây Dương.

 

 

 

The book jacket of “Completely Mad” has, for its background, a color map of the Atlantic Ocean with Europe, Africa, and North and South America visible at the edges.

 

Trang áo bọc bìa cuốn “Completely Mad” có nền là bản đồ màu vẽ Đại Tây Dương với Châu Âu, Châu Phi, và phần Bắc Mỹ và Nam Mỹ có thể nhìn thấy ở các cạnh.

 

 

 

There are black-and-white photos of the explorers John Fairfax and Tom McClean laid over the map.

 

Có ảnh đen trắng chụp hai nhà thám hiểm John Fairfax và Tom McClean được đặt lên trên tấm bản đồ ấy.

 

 

 

Fairfax, an experienced mariner, put to sea on Jan. 20, 1969, and McClean four months later, on May 17.

 

Là thủy thủ đầy kinh nghiệm, Fairfax ra khơi ngày 20/1/1969, còn McClean ra khơi bốn tháng sau, ngày 17/5.

 

 

 

Fairfax rowed a 24-foot craft named Britannia, a beautiful boat that was self-bailing and self-righting — if flipped over, it would automatically right itself, and if swamped it would shed the water in 30 seconds.

 

Fairfax chèo con thuyền dài 7,3m có tên là Britannia, con thuyền tuyệt đẹp có khả năng tự-tát-nước-ra và tự-cân-bằng – nếu bị lật úp, nó sẽ tự động lật ngửa lên và nếu nước tràn vào, nó sẽ tự tát nước ra trong 30 giây.

 

 

 

The only drawback was that it was heavy — so heavy that on Day 64, after making almost no headway, Fairfax threw most of his food overboard, hoping that he could catch enough fish to feed himself for the rest of his journey.

 

Hạn chế duy nhất là nó nặng – nặng đến đỗi vào ngày thứ 64, sau khi hầu như không tiến thêm được chút nào, Fairfax ném hầu hết thực phẩm của mình xuống biển, hy vọng có thể bắt đủ cá để tự nuôi sống mình suốt những ngày còn lại của chuyến hải hành.

 

 

 

McClean, on the other hand, hardly knew how to row; the Newfoundland fishermen who saw him off were confounded by his bad oarsmanship.

 

Trái lại, McClean hầu như chẳng biết chèo lái là gì; ngư dân Newfoundland tiễn anh rất bối rối trước tay nghề chèo thuyền tệ hại của anh.

 

 

 

He captained a 20-foot Yorkshire dory, the Super Silver, that had no special features.

 

Anh là thuyền trưởng của con thuyền dory Yorkshire dài 6,1m có tên là Super Silver, nó chẳng có tính năng gì đặc biệt cả.

 

 

 

He reinforced the hull, built a half-deck and a tiny canvas top that could cover only half of his body, resulting in exposure to lashing rain, freezing seawater and snow.

 

Anh gia cố thân con thuyền, đóng một boong bên dưới và một tấm vải bạt bé tí phủ trên boong này chỉ che được nửa người, khiến anh phải hứng chịu những cơn mưa xối xả, nước biển lạnh như băng và tuyết.

 

 

 

The Silver, however, was lighter, and McClean received mostly favorable winds that pushed him eastward.

 

Tuy vậy, con thuyền Silver nhẹ hơn và McClean được những cơn gió thường là thuận đẩy anh về hướng đông.

 

 

 

What happened on their journeys — 70 days for McClean, 180 days for Fairfax — makes for reading both enthralling and horrifying.

 

Những sự kiện xảy ra trong chuyến hải trình của họ – với McClean là 70 ngày, với Fairfax là 180 ngày – khiến người đọc vừa bị mê hoặc vừa kinh hoàng.

 

 

 

Each man had to row around 23,000 strokes a day for months on end.

 

Mỗi tay chèo phải chèo khoảng 23.000 nhịp mỗi ngày trong nhiều tháng liền.

 

 

 

Hansen skillfully interweaves their stories, recounting tales of bleeding hands, capsizings, shark attacks, storms of biblical proportions, freak waves, brutal heat, freezing cold, physical prostration and psychic collapse.

 

Hansen khéo léo đan xen những câu chuyện của họ vào nhau, kể chuyện những bàn tay chảy máu, những lần thuyền lật úp, những cuộc tấn công của cá mập, những cơn bão khủng khiếp chẳng khác gì trong Kinh thánh miêu tả, những con sóng dữ, cái nóng khốc liệt, cơn lạnh giá băng, thể xác kiệt quệ và tinh thần suy sụp.

 

 

 

Hansen’s previous book, “First Man,” was a well-received biography of Neil Armstrong, and in “Completely Mad” he shows the same impressive research, fine storytelling skills and mastery of detail.

 

Trước cuốn này, Hansen cho ra mắt cuốn “First Man” (“Người đầu tiên”), là cuốn tiểu sử về Neil Armstrong được đánh giá rất cao, và ở cuốn “Completely Mad” này ông cũng thể hiện sự nghiên cứu ấn tượng, tài kể chuyện tinh tế và nắm vững chi tiết y như vậy.

 

 

 

I was particularly grateful for his avoidance of the pop psychologizing that is sometimes found in chronicles of extreme human achievement.

 

Tôi đặc biệt thích thú vì ông tránh xa việc phân tích tâm lý học đại chúng mà đôi khi ta vẫn thấy trong những cuốn biên niên sử về thành tích tột bậc của con người.

 

 

 

Though Fairfax’s name is the one in the record books — he was the one who landed first — the real star of the book is Tom McClean, today 81 years old and living in Scotland.

 

Mặc dù tên của Fairfax được ghi vào sách kỷ lục – anh là người vào đến đất liền trước tiên – song ngôi sao thực sự của cuốn sách lại là Tom McClean, năm nay 81 tuổi và sống ở Scotland.

 

 

 

Hansen calls him his “nautical Gandalf,” with “veiled power, good intentions, care for all creatures of good,” adding that McClean “showed me, Jedi-like, how to steer my boat.”

 

Hansen gọi ông là "vị phù thủy Gandalf trên biển" của mình, với "quyền năng giấu kín, những ý định tốt đẹp, quan tâm đến tất cả những người tử tế", và nói thêm rằng McClean "đã chỉ bảo cho tôi, theo kiểu một Jedi , cách chèo lái con thuyền của mình."


COMPLETELY MAD: Tom McClean, John Fairfax, and the Epic Race to Row Solo Across the Atlantic | By James R. Hansen | Illustrated | 364 pp. | Pegasus Books | $28.95

#makevietnamreadagain, #mvra, #langdujourneyinlife,


Chia sẻ: