Hội thảo về Bình luận Cập nhật của Công ước Geneva III

10 12 / 2021
Đăng bởi: lovebird21c

Hội thảo về Bình luận Cập nhật của Công ước Geneva III

-----
Ngày 10/12/2021, tại Hội thảo về Bình luận Cập nhật của Công ước Geneva III, khán thính giả sẽ có cơ hội được gặp gỡ Diễn giả, Bà Yvette Issar - Cố vấn Pháp lý của Dự án cập nhật các Bình luận về Công ước Geneva và các Nghị định thư bổ sung, ICRC - Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.


Diễn giả Yvette Issar không chỉ được biết đến với tư cách là tác giả của những cuốn sách, bài báo về Luật Quốc tế nổi tiếng mà còn là một Cố vấn Pháp lý nhiều kinh nghiệm.

✔️ Tốt nghiệp Cử nhân Quốc tế học của Học viện Earlham, Thạc sĩ Luật của Học viện Luật Nhân đạo Quốc tế và Nhân quyền Geneva và Nghiên cứu sinh tại Đại học Geneva;

✔️ Cố vấn Pháp lý của ICRC - Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế;

✔️ Đã xuất bản 06 cuốn sách cũng như viết nhiều bài báo về Luật Quốc tế, Luật Nhân đạo Quốc tế và Luật Nhân quyền.

Tại Hội thảo, Diễn giả Issar sẽ giới thiệu bản cập nhật của “Bình luận về Công ước Geneva III” và cùng các diễn giả thảo luận về những vấn đề liên quan đến bản cập nhật.
-----
On December 10, 2021, at the Seminar about the updated Commentary on the Third Geneva Convention, the audience will meet the Speaker, Mrs. Yvette Issar - Legal Adviser of the Project to update commentaries on the Geneva Conventions, ICRC.

Speaker Issar is not only known as the author of some famous books and articles on International Laws but also an experienced Legal Adviser.

Graduated with Bachelor of Arts from Earlham College, Master of Laws from the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, and Candidate for Doctor of Philosophy from the University of Geneva;

Legal adviser of the ICRC;

Published six books as well as written numerous articles on International Law, International Humanitarian Law, and Human Rights Law.

At the Seminar, Mrs. Issar will introduce the update of “Commentary on the Third Geneva Convention” and discuss with other speakers the issues related to the update.
Chia sẻ: