Cựu Trung tá Alexander Vindman cất lời

23 9 / 2021
Đăng bởi: lovebird21c

Cựu Trung tá Alexander Vindman cất lời

nguồn: New York Times,

Thu Anh dịch,


A Key Player in Trump’s First Impeachment Tells His Insider’s Story

Lời lên tiếng của một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra luận tội Donald Trump lần thứ nhất

 

 

In his compelling memoir, “Here, Right Matters,” Alexander Vindman explains how it came to pass that he became a chief witness in Donald Trump’s first impeachment trial.

Trong cuốn hồi ký hấp dẫn “Here, Right Matters” (Ở đây, lẽ phải là quan trọng), Alexander Vindman giải thích việc anh trở thành nhân chứng chính trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ nhất như thế nào.

 


 

What he presents is the story of an ordinary man placed in extraordinary circumstances who did the right thing.

Những gì anh kể lại là câu chuyện về một người đàn ông bình thường trong trong hoàn cảnh phi thường đã làm điều đúng đắn.

 

 

Those circumstances began when, as an Army lieutenant colonel and expert on Russia and Eastern Europe serving on Trump’s National Security Council, Vindman was present during a call between Trump and Ukraine’s newly elected president, Volodymyr Zelensky.

Hoàn cảnh bắt đầu khi, với tư cách là trung tá lục quân phụ trách Nga và Đông Âu phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, Vindman có mặt trong cuộc điện đàm giữa Trump và tổng thống mới đắc cử của Ukraine, Volodymyr Zelensky.

 

 

He describes how Trump floated the idea that Zelensky should investigate Joe Biden and his son in exchange for U.S. support.

Anh miêu tả cách Trump đề nghị Zelensky cần điều tra Joe Biden và con trai mới có thể có được sự ủng hộ của Mỹ.

 

 

At the time, the administration had suspended millions of dollars of congressionally mandated foreign aid to Ukraine.

Thời điểm đó, chính quyền Trump đã đình chỉ hàng triệu đô-la viện trợ nước ngoài được quốc hội Mỹ phê duyệt dành cho Ukraine.

 

 

Vindman sets out to review the life experiences and character-building moments that led him to report that conversation to White House officials and to remain steadfast in the tumult that followed.

Mở đầu cuốn sách, Vindman kể lại những kinh nghiệm sống và những thời khắc định hình tính cách khiến anh quyết định tố giác cuộc hội thoại với giới chức Nhà Trắng và giữ vững tâm lý trước những xáo trộn sau đó.

 

 

He starts with some family history, recounting how his grandmother escaped certain death in World War II by fleeing Ukraine for the Ural Mountains in Russia with his father in tow.

Bắt đầu từ lịch sử gia đình, anh kể lại việc bà nội đã thoát khỏi cái chết trong Thế chiến II khi dắt theo con trai chạy trốn khỏi Ukraine đến Dãy núi Ural ở Nga.

 

 

He then explains how his father later fled the Soviet Union, despite having overcome rampant anti-Semitism to rise within the Communist system; he could no longer stomach the moral compromises he had been forced to make.

Tiếp đến, anh kể lại việc cha anh sau đó đã chạy trốn khỏi Liên Xô, nơi ông không còn có thể chịu đựng những tổn thương đạo đức, dù đã vượt qua chủ nghĩa bài Do Thái đầy rẫy để vươn lên trong hệ thống Cộng sản.

 

 

Other defining moments for Vindman include his upbringing in Brooklyn’s immigrant communities in the 1980s, as well as the values imparted and lessons learned from his military service.

Những thời khắc khác gồm quá trình lớn lên trong các cộng đồng dân nhập cư ở Brooklyn những năm 1980, cũng như những giá trị được truyền đạt và bài học kinh nghiệm từ thời gian anh phục vụ trong quân đội.

 

 

But Vindman’s story really hits its stride with its discussion of the fateful telephone call and its aftermath.

Nhưng câu chuyện của Vindman thật sự trở nên hào hứng khi kể về cuộc điện thoại định mệnh và hậu quả của nó.

 

 

Even those who know the details of Trump’s impeachment will find it chilling to hear them related by one of the event’s chief figures.

Ngay cả những người biết chi tiết về cuộc điều tra luận tội Trump cũng sẽ cảm thấy ớn lạnh khi được nghe kể lại bởi một trong những nhân vật chính của sự kiện.

 

 

At the same time, they will likely be disheartened to learn of those who failed to stand by Vindman during his ordeal.

Đồng thời, họ có lẽ sẽ thất vọng khi biết về những người đã không ủng hộ Vindman trong suốt cuộc thử thách của anh.

 

 

That list includes Army leaders, many of whom seemed more annoyed by Vindman’s drawing the military into the political spotlight than impressed with his efforts to do his duty.

Trong số đó có các nhà lãnh đạo Lục quân, nhiều người – thay vì ấn tượng với nỗ lực của Vindman – lại tỏ ra khó chịu trước việc anh lôi kéo quân đội vào tiêu điểm chính trị.

 

 

The list also includes Vindman’s own father, who initially told his son to do what the president wanted, and questioned whether anyone could survive butting heads with power at that level.

Thêm vào đó là chính cha của Vindman, người bảo con trai hãy làm những gì tổng thống muốn, và tự hỏi liệu ai có thể sống sót khi đối đầu với lãnh đạo cấp cao đến vậy.

 

 

Vindman grapples here as well with the contention that his choice was the result of hubris — as one senior military officer put it, that he was like Icarus, flying too close to the sun.

Vindman đã dằn vặt, cả với quan điểm cho rằng anh làm thế vì ngạo mạn -- như một sĩ quan quân đội cấp cao nói: anh giống như Icarus, bay quá gần mặt trời.

 

 

A more fitting explanation is that Vindman was driven by idealism, mixed with a little cluelessness about how fully he and his life would be consumed by his revelations.

Lời giải thích phù hợp hơn có lẽ là Vindman được thúc đẩy bởi chủ nghĩa lý tưởng, khi chưa hoàn toàn suy xét lời tố giác sẽ hủy hoại cuộc đời mình ra sao.

 

 

Perhaps most moving are the questions Vindman asked himself when he considered leaving what increasingly appeared to be a dead-end career in the Army.

Xúc động nhất có lẽ là những tâm tư khi Vindman nghĩ tới việc rời bỏ sự nghiệp bế tắc trong Lục quân.

How would he provide for his family?

Gia đình anh sẽ sống ra sao?

What purpose would his life serve?

Mục đích cuộc sống của anh gì?

 

 

Equally gut-wrenching, but in a different way, are his accounts of the many who made the opposite choice — those whose careerism or narrowly conceived professionalism led them to go along with Trump’s chicanery, and sometimes to lie.

Cũng quặn đau không kém, là câu chuyện về nhiều người đã chọn làm ngược lại -- những người ham danh vọng hoặc chuyên nghiệp theo nghĩa hẹp đã tán thành mánh khóe của Trump, và đôi khi phải nói dối.

 

 

In the end, beyond explaining why he did the right thing, Vindman seems to have another goal in telling his story.

Cuối cùng, khi kể lại câu chuyện này, ngoài việc giải thích lý do sao anh đã làm điều đúng đắn, Vindman dường như có một mục tiêu khác.

 

 

He is reminding, or rather cajoling, Americans to remember who they are, or at least who he thinks they are.

Anh đang nhắc nhở, hay có lẽ là đang khuyến khích, người Mỹ hãy ghi nhớ họ là ai, hay ít nhất theo cách anh nghĩ họ là ai.

 

 

He reassures us that this is the country where right matters, where, in the end, good prevails over bad.

Anh khẳng định lại với chúng ta rằng đây là đất nước nơi lẽ phải là quan trọng, nơi rốt cuộc cái tốt sẽ chiến thắng cái xấu.

 

 

Here, though, the reader is left wondering.

Tuy nhiên, đến đây, người đọc lại băn khoăn.

 

 

After all, in a country where those values are deeply revered, the events that inspired Vindman’s memoir should never have happened.

Suy cho cùng, ở một đất nước mà những giá trị đó được tôn trọng, những sự kiện truyền cảm hứng cho cuốn hồi ký của Vindman lẽ ra đã không bao giờ xảy ra.


HERE, RIGHT MATTERS
An American Story
By Alexander Vindman
256 pp. Harper/HarperCollins Publishers. $26.99.

Bài trước: Ý nghĩa thực sự của cuộc tranh luận Brexit?
Chia sẻ: