Con đường vươn lên của Theodore Roosevelt

20 8 / 2021
Đăng bởi: lovebird21c

Con đường vươn lên của Theodore Roosevelt

nguồn: New York Times,

Hữu Hoàng dịch, Quỳnh Anh hiệu đính,

The Rise of Theodore Roosevelt

Con đường vươn lên của Theodore Roosevelt

 

 

SO stirring, so dramatic is Edmund Morris's biography, “The Rise of Theodore Roosevelt,” that one is tempted to speculate what an easy book it must have been to write.

Vô cùng cảm động, vô cùng kịch tính là từ ngữ để miểu tả cuốn “The Rise of Theodore Roosevelt” (tạm dịch: “Con đường vươn lên của Theodore Roosevlet”) của tác giả Edmund Morris, cuốn sách khiến người ta dễ cho rằng đề tài này rất dễ viết.

 


 

All Mr. Morris had to do was to string the anecdotes together.

Tác giả Morris chỉ việc xâu chuỗi các câu chuyện với nhau là được.

 

 

Theodore, the sickly child, promising his father through clenched teeth, “I'll make my body.”

Khi còn là một đứa trẻ ốm yếu, Theodore Roosevelt nghiến răng quả quyết với cha mình, "Con sẽ làm cơ thể này khoẻ mạnh."

 

 

T.R., the driving young man, pushing that body beyond endurance in the Dakota badlands and muttering to himself, “By Godfrey, but this is fun.”

Theodore Roosevelt, chàng trai trẻ mạnh mẽ, đẩy cơ thể mình vượt quá giới hạn sức chịu đựng ở nơi vùng đất khô cằn Dakota và tự nhủ, "Vì chúa, việc này cũng thú vị đấy chứ."

 

 

“Teethadore,” with gleaming, snapping incisors, tracing down grizzly bears and corrupt machine politicians.

Chàng trai tên "Teethadore", biệt danh do chiếc răng cửa bị sứt sáng bóng của mình, truy lùng những con gấu xám và các nhóm chính trị gia tham nhũng.

 

 

Lieutenant Colonel Roosevelt leading the charge up San Juan Hill, “The wolf rising in his heart.”

Sau này chính Trung tá Roosevelt cũng là người dẫn đầu cuộc tấn công lên đồi San Juan, mà theo lời thuật lại: “Ông ấy có trái tim dũng cảm của loài sói.”

 

 

How could anyone, given such an outsized, many‐sided character, make of his life a dull biography?

Không ai có thể viết một cuốn tiểu sử đơn điệu khi kể về cuộc đời vĩ đại và phong phú như vậy.

 

 

Well, no one will accuse Mr. Morris of underplaying the drama of Roosevelt's career.

Rõ ràng, không ai chê bai tác giả không lột tả hết kịch tính trong sự nghiệp của Roosevelt.

 

 

In fact, he skims lightly over its quieter passages and rushes from peak of activity to peak, which, if anything, heightens the impression of Roosevelt's hyperkinesis.

Thực tế, tác giả lướt qua những giai đoạn bình lặng trong sự nghiệp của Roosevelt và đi từ thành tựu này đến thành tựu khác, cách viết này có thể làm tăng ấn tượng về tính sôi nổi của Roosevelt.

 

 

He refuses to get mired in technical explanations, such as an adequate account of William Jennings Bryan's crusade for free silver would have entailed.

Tác giả tránh sa đà giải thích kỹ thuật, chẳng hạn như miêu tả đầy đủ về chiến dịch bạc tự do được William Jenning Bryan khởi xướng.

 

 

And he's not above the sort of dramatic flourish that involves describing a certain geographical entity in Cuba and then concluding with the one‐paragraph announcement:

Và tác giả không quá mê mải với các tình tiết hoa mỹ miêu tả một địa danh cụ thể ở Cuba và để rồi sau đó chỉ kết thúc với chỉ một dòng ngắn gọn:

 

 

“The ridge's name was San Juan.”

“Tên rặng núi là San Juan.”

 

 

Irresistible Biography

Cuốn tiểu sử hấp dẫn không thể cưỡng lại

 

 

Still, this irresistible biography is a lot more than a string of dramatic anecdotes.

Tuy nhiên, cuốn tiểu sử hấp dẫn này không chỉ giới hạn là chuỗi các mẩu chuyện kịch tính.

 

 

For example, there's the magnificent prose picture of the disastrous Western winter of 1886.87, with•its climactic description of a flood of cattle carcasses being carried along by the. long‐awaited spring thaw.

Ví dụ, có áng văn xuôi tuyệt vời miêu tả mùa đông thảm khốc phía Tây năm 1886 - 1887, với đỉnh cao là dòng lũ chất đầy xác động vật khi băng tan sau mùa đông dài đằng đẵng.

 

 

This catastrophe did touch Roosevelt's life obliquely; by wiping out 65 percent of his livestock, it helped to discourage a career in ranching that might have diverted him from his political destiny.

Thảm họa này gián tiếp tác động đến cuộc sống của Roosevelt; bởi nó huỷ hoại 65% số gia súc của Roosevelt, thảm hoạ góp phần ngăn cản Roosevelt làm nghề chăn nuôi vốn có thể khiến ông chệch khỏi sự nghiệp chính trị.

 

 

But far more important to the book is the vivid picture it gives of the raw, untamed aspect of the American continent, which influenced Roosevelt's imagination and historical vision far more powerfully than it did his practical plans.

Nhưng phần quan trọng hơn trong cuốn sách là bức tranh sống động về lục địa Mỹ với nhiều nét phóng khoáng và hoang sơ, những đặc điểm này ảnh hưởng đến tư tưởng Roosevelt, và hơn hết, tác động tới trí tưởng tượng và tầm nhìn lịch sử của ông.

 

 

Time and again, Mr. Morris seizes such relatively minor incidents and blows them up to fill the imaginative landscape of his study.

Nhiều lần trong cuốn sách, tác giả Morris chọn những sự kiện tương đối nhỏ rồi phóng đại lên để lấp đầy bức tranh tổng thể đầy sáng tạo trong nghiên cứu của mình.

 

 

Or consider some of the ways he presents Roosevelt's character.

Hoặc hãy xem một số cách thức tác giả miêu tả tính cách của Roosevelt.

 

 

Describing young Theodore's shattered response to his father's sudden death in 1878, Mr. Morris mentions “terror,” “nostalgia” and “longing” as the “troika” that ruled T.R.'s emotions.

Khi kể lại sự phản ứng của Theodore Roosevelt hồi trẻ khi cha ông qua đời đột ngột năm 1878, tác giả Morris dùng các tính từ "bàng hoàng", "luyến tiếc" và "thương nhớ" để miêu tả “bộ ba cảm xúc" đã chiếm trọn tâm hồn Roosevelt.

 

 

Then repeatedly throughout the remaining 600 pages he refers b'ack to that pull toward “nostalgia” that, he says, his subject had constantly to master.

Sau đó, nhiều lần trong 600 trang còn lại, tác giả nhắc lại "nỗi luyến tiếc" này, mà theo tác giả, là chủ đề chính ông muốn nêu bật trong cuốn sách.

 

 

But curiously enough he never offers us concrete instances of this tendency, except by referring indirectly to certain diary entries that T.R. made at the time of his father's death.

Nhưng thật kỳ lạ khi tác giả chưa đưa cho chúng ta luận cứ vững chắc nào về xu hướng cảm xúc này, ngoại trừ việc gián tiếp đề cập đến một vài phần trong nhật ký Roosevelt ghi lại vào thời điểm cha ông qua đời.

 

 

Indeed, the impression the narrative gives us of Roosevelt is quite the opposite — of a man continuously in action and always looking ahead.

Quả vậy, câu chuyện về Roosevelt cho chúng ta ấn tượng hoàn toàn trái ngược — ấn tượng về một người đàn ông quyết đoán và luôn nhìn về tương lai.

 

 

Yet the effect of these repeated references to “nostagia” is to add deeper perspective to Roosevelt as a man of action — to suggest, without making too much of it, that one of the purposes of all his activity was to counteract an inclination to dwell in the past, just as the purpose of T.R.'s compulsion to take physical risks must surely have been to challenge and overwhelm the side of him that still felt weak and afraid.

Tuy nhiên, hiệu quả việc nhắc lại “nỗi luyến tiếc” nhiều lần nhằm khắc hoạ sâu sắc hơn hình tượng quyết đoán của Roosevelt — gợi ý cho người đọc mà không giải thích quá nhiều, rằng mọi hành động của Roosevelt có mục đích đối kháng xu hướng chìm đắm trong quá khứ, cũng như việc ông lựa chọn nguy cơ về mặt thể chất nhằm thách thức và áp đảo một phần con người yếu đuối và sợ hãi trong ông.

 

 

Thus, by commenting without pausing to analyze, Mr. Morris sustains the illusion of the man of action without contravening his subject's deep complexity.

Vì vậy, bằng cách bình luận mà không sa đà vào phân tích, tác giả Morris duy trì hình ảnh nhân cách quyết đoán mà không mâu thuẫn với con người phức tạp, sâu sắc của nhân vật chính.

 

 

What does the total picture of Roosevelt add up to?

Vậy toàn bộ bức tranh về Roosevelt khác đi như thế nào?

 

 

Again, Mr. Morris's refusal to interpret analytically pays rich dividends.

Một lần nữa, việc tác giả Morris từ chối sa đà vào chi tiết đem đến hiệu quả cao.

 

 

We get to see the many contradictory sides of Theodore Roosevelt - the killer of big game and the passionate conservationist; the indefatigable writer of historical potboilers and the scholar who produced the definitive . naval history of the War of 1812; the sentimental family man, and the tub- thumping advoCate of imperialism the list could go on forever.

Chúng ta có thể thấy nhiều mặt mâu thuẫn của Theodore Roosevelt - kẻ giết chóc trong cuộc đi săn và nhà bảo tồn sinh thái nhiệt tình; nhà văn chăm chỉ chuyên viết sách sử theo kiểu mì ăn liền và học giả xuất bản tác phẩm chuẩn mực về lịch sử hải quân trong cuộc chiến năm 1812; người đàn ông giàu tình cảm của gia đình và một người ủng hộ chủ nghĩa đế quốc, cứ thế danh sách có thể kéo dài vô tận.

 

 

Yet because Mr. Morris keeps his distances and submerges his picture of Roosevelt in carefully documented fact, his portrait remains alive and believable, and never deteriorates into mere thesis.

Tuy nhiên, tác giả Morris duy trì khoảng cách và xây dựng hình ảnh của về Roosevelt hết sức thận trọng từ những dữ kiện có thật, bức chân dung của ông hết sức sống động và chân thực, không chỉ là lý thuyết.

 

 

Naturally one wonders what sort of thesis Mr. Morris would have written had he been inclined to do so.

Thông thường người đọc sẽ phân vân không biết quan điểm cá nhân của tác giả trong tác phẩm là gì.

 

 

As a white man born in Nairobi, Kenya, in 1940 (when the region was still a British colony), does he have a bias toward or against the man he appears to credit (blame?) for setting America on the course of imperialism?

Là một người da trắng sinh ra ở Nairobi, Kenya, vào năm 1940 (khi vùng đất này vẫn là thuộc địa của Anh), liệu tác giả có thiên vị hay phê phán nhân vật chịu trách nhiệm cho việc đưa nước Mỹ vào con đường của chủ nghĩa đế quốc hay không?

 

 

Is it significant that he holds Roosevelt so largely responsible for America's entry into the war with Spain or with Cuba and for the annexation of the Philippines?

Liệu nguyên nhân này có khiến tác giả cho rằng Roosevelt phải chịu trách nhiệm chính cho việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha hoặc với Cuba, hay là thôn tính Philippines?

 

 

Does it betray Mr. Morris's disapproval that toward the end of this first volume, he seems to play up Roosevelt's egotism and tendency to identify himself with America?

Liệu điều này có xung đột với những lời phê phán của tác giả Morris vào cuối tập đầu tiên này, khi tác giả nói quá về tính tự phụ của Roosevelt và việc ông ta có xu hướng đồng nhất bản thân mình với nước Mỹ?

 

 

We will probably not find out the answers to such questions.

Có lẽ chúng ta khó tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi như vậy.

 

 

But for the time being, we can count our curiosity over them among the many reasons for looking forward to the second volume of this wonderfully absorbing biography.

Nhưng hiện tại, chúng ta có thể coi sự tò mò đó là một trong những lý do để chúng ta tiếp tục chờ đợi phần hai cuốn tiểu sử hấp dẫn tuyệt vời này.


THE RISE OF THEODORE ROOSEVELT. By Edmund Morris. 886 pages. Illust rated. Coward, McCann & Geoghegan. $15.95.

Bài trước: Bàn tay chết chóc của chủ nghĩa đế quốc tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến chính trị thế giới như thế nào?
Chia sẻ: